Maskinstickning

Helen Kurtsdotter kommer att visa och förklara hur maskinstickning går till.
Tag med eget fikabröd