Måndagssamtalet: Plats för förmedling!

Digital aktivitet

Vi fortsätter med våra Måndagssamtal i digital form även i år.

I höstas utlyste hemslöjdskonsulenterna i Stockholms län två slöjdresidens. Det ena hade fokus på förmedling och handlade om att förankra slöjden som kulturuttryck i Norrtälje kommun. Slöjdarna Daniel Evaeus och Emil Geschwind arbetade utforskande med slöjd och förmedling tillsammans med besökare vid de olika kulturarvsplatserna i Norrtälje: Norrtälje museum, Erikskulle, Pythagoras industrimuseum samt Vikingabyn Storholmen.

Hur gick det då? Det kommer de att berätta för oss i kväll.

Zoomlänk: https://zoom.us/j/3587171110