Måndagssamtalet: Hemslöjden i samtiden

Hemslöjdsrörelsen har sedan den startade vid sekelskiftet 1900 fokuserat på slöjd, hantverk och görande. I detta samtal reflekterar Anneli Palmsköld kring hemslöjd som fenomen i samtiden, det ökande intresset för hantverk, den regionala konsulentverksamheten och utbildningsfrågan.

Anneli Palmsköld är professor i kulturvård med inriktning mot hantverksvetenskap vid Göteborgs universitet och har bland annat skrivit ”Begreppet hemslöjd”, som kom ut på Hemslöjdens förlag 2012.

Måndagssamtalet är en del av årets tema för Hemslöjden: Identitet.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65569152524