Måndagssamtalet: Spritt språngande

Digital aktivitet

Vi fortsätter med våra Måndagssamtal i digital form även i höst.

Språngning är idag en ganska glömd textil teknik, men en gång i tiden var den en självklar del av landsbygdsbefolkningens tillvaro. Textilvetaren Ester Magnusson har undersökt språngningens spridning i Sverige under sent 1800- och tidigt 1900-tal genom de namn för tekniken som bevarats i folkminnessamlingarna hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Resultaten utmanar delvis den etablerade uppfattningen av språngningens spridning, som befästes av hemslöjdsrörelsen på tidigt 1900-tal. Hur bidrog makt och regional särart till att vissa tekniker blivit associerade med vissa områden? Vilka lantliga namn dras vi med idag och hur kan de skapa problem i en alltmer digitaliserad värld?

Zoomlänk: https://zoom.us/j/3587171110

Bild: Ester Magnusson