Måndagssamtalet: Folkdräkt för alla?

Vi fortsätter med våra Måndagssamtal i digital form även i höst.

I kväll dyker vi tillsammans ner i dräktvärlden. Har du en folkdräkt eller en bygdedräkt? Har du sytt den själv, ärvt den eller köpt begagnat? När använder du den? Trivs du i den?

Om du vill visa din dräkt, förbered gärna ett fotografi på din dator.

Ulla Brück och Maria Holmerin Nord från föreningen berättar om folk- och bygdedräkter i länet. Visste du till exempel att vi fortfarande säljer en del dräktmaterial, en kvarleva från den tiden då vi hade egna hemslöjdsbutiker?

Zoomlänk: https://zoom.us/j/3587171110

Bilden är lånad från Stockholms Auktionskammare