Måndagssamtalet: Sydsamisk historia och hantverk

Vi fortsätter med våra Måndagssamtal i digital form även i höst.

Gunilla Larsson, forskare vid Uppsala universitet, har under många år forskat om skogssamisk historia och hantverk, en tidigare okänd och bortglömd historia.

Det finns, inte bara i norra Sverige, utan även i mellersta Sverige många spår i fornlämningar och fynd av en skogssamisk närvaro med rötter i förhistorisk tid. En analys av bevarat hantverk visar att materialval, tekniker, formspråk, färger, mönster och symbolspråk speglar samiska hantverkstraditioner och en samisk idévärld, som delvis idag lever kvar i Sami duodjji, det varumärkesskyddade samiska hantverket.

Zoomlänk: https://zoom.us/j/3587171110