Måndagssamtalet: Vad är ett par gardiner värda?

Digital aktivitet

Vi fortsätter med våra Måndagssamtal i digital form även i år.

Vårens sista gäst är Sara Kånåhols, som berättar om hur det är att vara egenföretagare som handvävare. Hon berättar även om projektet #ödehusgardiner som hade som syfte att öka värdet på textil. Vi diskuterar tillsammans varför det är så svårt att ta bra betalt för textil samt vad vi kan göra skapa en bättre framtid.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63408380979