Måndagssamtalet: Möt Hemslöjdsföreningen Sörmland

Digital aktivitet

Vi fortsätter med våra Måndagssamtal i digital form även i höst.

Som en del i Hemslöjdens tema ”Identitet” kommer vi att få möta våra närmaste hemslöjdsföreningsgrannar. I kväll vänder vi blicken söderut till Hemslöjdsföreningen Sörmland. Ordförande Eva Svensson presenterar föreningen för oss.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66766227221