Måndagssamtalet: Vattenavvisande papper

Vi fortsätter med våra Måndagssamtal i digital form även i höst.

Miro Burman, bokbindare och pappersproduktdesigner, presenterar sitt senaste projekt: ”Ekologiskt och hållbart vattenavvisande papper, traditionella tekniker i nutida sammanhang”.

Projektet är baserat på Miros erfarenheter inom japansk papperskonservering och svenskt bokbinderi. Projektet har fått bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor för främjande av hemslöjd.

Miro har undersökt möjligheter med traditionella material och metoder från Sverige och Japan för behandling av pappersytor och sedan analyserat vilka möjligheter de olika resultaten kan ge i ett fortsatt arbete.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62042193858