Binge – ett levande kulturarv!?

Binge förväntas bli inskrivet på Sveriges förteckning av immateriellt kulturarv den 30 maj 2024 kl 16!

Den 30 maj 2024 är det inskrivningsdag på förteckningen, vilket betyder att 13 nya förslag till Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv kommer att presenteras och skrivas in. Alla nya element presenteras på en digital inskrivningsceremoni via Zoom, kl. 16 -16.30. Då publiceras även alla nya element på webbplatsen levandekulturarv.se och finns att läsa på förteckningen i sin helhet.

Vi har ”valvaka” på slottet kl 13-17 med bingeworkshop, bubbel, bingekaka, samt föreläsningar om binge såväl historiskt som nytt och kreativt. Vår nya dokumenterande hemsida presenteras också.

Hålltider:

13.00 Öppnas lokalen på slottet för ett extra insatt slöjdhäng.

13.30 Bingets halländska historia, där det också visas traditionella plagg i binge 

14.30 Kreativt binge 

15.30 Hemsidan öppnas och du får en inblick i hur du navigerar i den.

Kl 16 kommer vi att titta på inskrivningsceremonin via länk på storbild i lokalen.