Linstipendium

Bild på texten "Linstipendium" med tecknad blomma.

Hilda Tillquist linvävarfond utdelar stipendium till person/grupp som på olika sätt verkar för linets fortlevnad i Dalarna.

Stipendiet kan tilldelas den som:

  • Främjar och förnyar linnevävning
  • Hanterar råmaterialet t ex linodling eller linspånad
  • Vårdar och sköter linnevävnader

Stipendiet utdelas vid Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsstämma den 27 mars 2019. Stipendiesumman är 5000 kr.

Skicka in din ansökan med en beskrivning vad du/ni gör och vad stipendiet ska användas till. Bifoga fotografier/vävprover.

Det går även att nominera någon/några till stipendiet.

 

Ansökan inlämnas senast 25 februari.

Ansökan skickas eller lämnas till:

Dalarnas Hemslöjdsförbund

Box 292, 791 27 Falun

Besöksadress: Magasinsgatan 7A

 

kattis.k.nordqvist@hemslojd.org

023-264 85