Linkurs, fortsättning

Med linet ryckt så fortsätter vi med torkning, rötning, frörepning osv. Kursen är redan fullbokad. Kursen ges i samarbete med Studiefrämjandet och med stöd från SHR.

Hör av dig om du vill vara med och odla lin nästa år! Samt gå en linkurs