Linets väg från frö till färdigt garn

Beredda lindockor.

En praktiskt inriktad kurs – åtta träffar. Du får hjälp av kunniga och entu­sias­tiska ledare – föreningen Orsa Lin och Ull har funnits i 30 år. Kursens mål är att du efter genomgången kurs ska kunna tillräckligt mycket om lin och linbered­ning för att starta egna, litet större projekt.

Gör något med dina egna händer!

Linkursen genomförs centralt i Orsa.
I slutet av augusti är det dags att rycka det lin du varit med om att så. Hösten ägnas åt att göra en färdig produkt.

Linhantverket har gedigna traditioner i vår kultur. Var med och känn skaparglädjen.

Kursplan – 8 kursdagar – lördagar
25/5Beroende på vilken vår vi får och när jorden är beredd, träffas vi för information om kursen. Om Linfröets användnings­områden. Vi gör i ordning åkern och sår lin
2Linets historia.
Vi provar handredskapen.
3Vi rensar linlandet. Olika rötningsmetoder – och deras resultat (kvalitet på linet). Vi ordnar vattenrötning.
4Vattenrötningen är kanske klar – då tar vi upp linet och hänger på tork.
Linets skötsel.
5Vi rycker linet, hänger på tork och provar att använda linhalmen till konsthantverk.
6Hantverksmässig linberedning
7Spinner linet