Lera

Vi kommer att kavla ut lera och försöka göra något eget. Efteråt bränner vid det hela och hämtar sakerna vid senare tillfälle.
Tag med förkläde eller oömma kläder