Lappa och laga. Slöjdcafé i Hjärsta Gård.

Lappa och laga.

Kvällen erbjuder stöd för att lappa och laga kläder.

Ta med du vill lappa och laga! Det finns även symaskiner på plats.

Birgitta Fyrsten och Margareta Olstam håller i kvällen.

Välkomna!