Länge Leve Ullen

En utställning om den svenska ullen av Västarvets hemslöjdskonsulenter

Öppet måndag, tisdag, torsdag kl 12.00-16.00  lördag 10.00-14.00