Konferens om immateriellt kulturarv

Att synliggöra det osynliga

En konferens om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk.

Konferensen tar sin utgångspunkt i UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet och är inriktad på dokumentation och kunskapsförmedling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper. Vi kommer att få se prov på och ges möjlighet att diskutera hur arbetet med dessa frågor kan genomföras i praktiken.

Läs mer på Sörmlands museums hemsida.

Konferensen arrangeras av Sörmlands museum i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hantverkslaboratoriet, med stöd från Statens kulturråd.