Knyppling

För nybörjare och vana.

Varje Tisdag 12/2 – 28/5 kl. 18.30 – 21.00 på Vävstugan i Vallsta.                                  Kursledare: Kina Sundberg 070 – 255 02 21