Knutkorgar

Vi inleder med historik om knutkorgarnas förekomst, och om deras konstruktion och användningsområde.Vi tillverkar sedan en knutkorg utifrån kunskap om hur gamla korgar är gjorda. Ramen görs av rått virke, ofta sälg. Vi använder kniv för att skära urtagen i vidjorna, där de skall böjas. Vidjorna böjs sedan samman till en ram. Barken tas bort. När ramen har torkat, skärs v-spår i rammen med en kniv med kort blad. Träskivor sättes in i v-spåren, som stadgar upp korgen. Handkluvna spån flätas sedan in i korgen. Spånen hyvlas med bandkniv i en täljhäst, eller med kniv eller putshyvel. Ofta har korgarna en grepe, som tillverkas i rått virke. Du får även en genomgång i hur du använder och slipar eggverktyg.

Tid: 14-18 juni kl 9 -17
Plats: Hemslöjden i Skåne, Österleden 10 Landskrona
Lärare: Göran Andersson
Kostnad: 3600, material tillkommer
Till anmälan

Kursledarpresentation:
Göran Andersson har gesällbrev inom möbelsnickaryrket, utbildad slöjdlärare och slöjdare. Han startade kursen ”Slöjda i gamla tekniker med enkla redskap” inom ”Trä och smide” på Västerbergs folkhögskola 1991. För detta, tillsammans med sin forskning om knutkorgar, fick han landstingets kulturpris 2012.