Klyva spån och böja svep

Svepteknik är en gammal teknik för att tillverka burkar, askar och kärl för förvaring och transport. De tidigast kända svepkärlen är redan från bronsåldern och i Sverige finns det spår av svepkärl från vikingatiden. Svepteknik innebär att ett långt träspån ångbasas eller blötläggs och böjs till en rund eller oval form, antingen med hjälp av en mall eller på fri hand. Svepet sys sedan ihop med rötter, därefter sammanfogas det med träbotten och ofta även med lock.

Under kursen får du tillverka brickor eller askar i svepteknik. Vid första kurstillfället får du klyva fram spån med handverktyg och bearbeta det till rätt dimension. Därefter ångbasas spånet och sveps. Vid det andra kurstillfället sammanfogar du ditt svep det med björk- eller granrötter. Du tillverkar en botten som passas in och fästs med träpligg och gör eventuellt också ett lock eller handtag till en bricka.

Du får en god inblick hur trä fungerar genom att klyva virke. Du får även kännedom om olika skärande handverktyg exempelvis skave och bandkniv samt kunskap om basning, böjning och rotsöm. Dessutom får du kunskap om hur tekniken och föremålen använts historiskt. Målet är att du efter kursen får med dig en bricka eller ask i svepteknik och har kännedom om hur du ska gå vidare för att tillverka egna svepkärl.

Att ta med: Ta gärna med egen slöjdkniv, bandkniv, skave och putshyvel. Alla verktyg och allt material finns även på kursen. Vi kommer delvis att vara ute under kursen. Ta därför med ändamålsenliga arbetskläder och arbetshandskar.

Kursledare är Helena Åberg som har arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland i drygt trettio år. Från och med april 2021 driver hon det egna företaget Slöjd i trä. Helena har god erfarenhet i att klyva fram och tillverka svep bland annat genom en undersökning som ledde till masteruppsatsen Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik.Instagram @slojditra

Tid: Lördag – söndag 10–11 augusti kl 09.00-16.30 och lördag – söndag 24–27 september kl 09.00-16.30

Anmälan och köp: I Sörmlands museums webshop senast 19 augusti. Här blir du medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland för 200 kr/år, 275 för familj.

Kursen är ett samarbete mellan Hemslöjdsföreningen Sörmland, Sörmlands museum och Hemslöjdens kurser.