Klädd i dräkt

Kvinna i dräkt

Värmländska Folkdräkter- en kulturskatt!

Sommarens stora utställning i Magasinet vid Alsters herrgård består av folkdräkter från Klarälvdalen. I framför allt norra Värmland finns en lång dräkttradition bevarad. Så sent som i mitten av 1800-talet använde befolkningen här sina dräkter. Med på utställningen finns sådana plagg, helgklädslar och bröllopsutstyrsel. Det handlar bokstavligen om en kulturskatt! Under tiden utställningen pågår genomförs aktiviteter av olika slag. Till kurserna 6 och 7 augusti krävs föranmälan, mejladress maria_hult@hotmail.com

23 juli : 11.00 Utställningen öppnar. 12.00 Landshövding Georg Andrén invigningstalar. Fanfar i näverlur markerar öppnandet. Spelmansmusik förgyller.

13.00 En dräktparad anordnas, där alla som dagen till ära klätt sig i folkdräkter – inte bara värmländska – får delta.

24 juli: 11.00 Utställningen öppnar. Dräktrådgivning hela dagen. 13.00 Presentation av folkdräkt från Dalby, återskapad efter gamla förlagor.

Bakom utställningen, som fått namnet ”Klädd i dräkt” står Länshemslöjdsföreningen i Värmland och Hembygdsgillet i Karlstad med stöd av Region Värmland.

Kommande veckosluts arrangemang annonseras var för sig.