Klädd i dräkt

Kvinna i dräkt

Värmländska Folkdräkter- en kulturskatt!

Sommarens stora utställning i Magasinet vid Alsters herrgård består av folkdräkter från Klarälvdalen. I framför allt norra Värmland finns en lång dräkttradition bevarad. Så sent som i mitten av 1800-talet använde befolkningen här sina dräkter. Med på utställningen finns sådana plagg, helgklädslar och bröllopsutstyrsel. Det handlar bokstavligen om en kulturskatt! Under tiden utställningen pågår genomförs aktiviteter av olika slag. Till kurserna 6 och 7 augusti krävs föranmälan, mejladress maria_hult@hotmail.com

30 juli : 11.00 Utställningen öppnar. Försäljare av dräktmaterial och tillbehör finns på plats.

31 juli: 11.00 Utställningen öppnar. Försäljare av dräktmaterial och tillbehör finns på plats.

13.00 Torleif Styffe från Dalby kåserar.

Bakom utställningen, som fått namnet ”Klädd i dräkt” står Länshemslöjdsföreningen i Värmland och Hembygdsgillet i Karlstad med stöd av Region Värmland.

Kommande veckosluts arrangemang annonseras var för sig.