Klädd i dräkt

Kvinna i dräkt

Värmländska Folkdräkter- en kulturskatt!

Sommarens stora utställning i Magasinet vid Alsters herrgård består av folkdräkter från Klarälvdalen. I framför allt norra Värmland finns en lång dräkttradition bevarad. Så sent som i mitten av 1800-talet använde befolkningen här sina dräkter. Med på utställningen finns sådana plagg, helgklädslar och bröllopsutstyrsel. Det handlar bokstavligen om en kulturskatt! Under tiden utställningen pågår genomförs aktiviteter av olika slag.

13 augusti: 11.15 Täpp Lars Arnesson från Malung kåserar på ämnet ”Pälsar i Värmland”.

13.00 Dräktexpert Berit Eldvik föreläser om ”Möte med mode”. Hon minglar under dagen i Magasinet och kan kommentera dräkterna som finns utställda.

14.00 – 14.45 Hembygdsgillets kör ”Hembrygden” framträder. I en paus får avgående länshemslöjdskonsulent Carina Olsson ta emot Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj och Lovisa Smedberg får ta emot Länshemslöjdsföreningen i Värmlands stipendium för förkovran inom slöjdens område.

15.00 En dräktparad i Magasinet avslutar sommarens utställning. Mannekänger iklädda dräkter från Klarälvdalen paraderar. Ett brudpar med dräkter från 1850 finns med i paraden. Täpp Lars Arnesson och Berit Eldvik kommenterar dräkterna.

17.00 Utställningen stänger. Ett urval av dräkter flyttas över till Slöjdens hus där de visas fram tom 30 september.

Bakom utställningen, som fått namnet ”Klädd i dräkt” står Länshemslöjdsföreningen i Värmland och Hembygdsgillet i Karlstad med stöd av Region Värmland.