Keramik-kafé

Keramik-kafé med Anki Johansson

Anki finns på plats med material för att göra knappar eller hängen i keramik. Hon tar med och bränner alstren som sedan kan hämtas på slöjdens hus när de är brända.

Kostnad Kostnad: Kaffe/Te och macka 60 kr samt materialkostnad 100 kr (lera till 10-20 knappar, glasering och bränning).