Karvsnittskurs

Karvsnitt

Östen Hansson från Sala Slöjd- och Hantverksförening besöker oss och lär oss olika karvsnitt. Efter en genomgång är det dags att prova själv. Ta gärna med egen karvsnittskniv om du har.
Material, verktyg, plåster och kaffe/te finns på plats.
Medtag egen lunch och mellis/fikabröd.
Kostnad: 250: – för icke medlem, 200: – för medlem.
Sista anmälningsdag: 5/10
Anmäl till: Laila Radlöv-Sköld, tfn: 073-748 03 12.
Minimiantal: 4 personer
Maxantal:10 personer