Kallelse till årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas på övervåningen i Alsters herrgård. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås som hämtas av var och en och tas med till eget bord. Anmäl gärna ditt deltagande till ngn i styrelsen så vi vet hur mycket som skall beställas.

Verksamhetsberättelse och andra handlingar kommer att finnas vid årsmötet. Om du vill ha dem via mejl före årsmötet, kontakta vår sekreterare Moa Johansson, adress moajoh87@gmail.com

Motioner skall lämnas till styrelsen 3 veckor före årsmötet.

Välkomna att delta i årsmötet.

Styrelsen