Järnets Möjligheter

22 jan–19 mars
Järnets möjligheter – två smeder, ett material

Ylva Hägg och Johan Davidsson ställer ut på Hemslöjden i Skåne

Sträcka och bredda, klyva och bocka, välla och nita. Samma teknikerna kan kombineras och utnyttjas på en mängd olika sätt. En utsmidd plåt kan bli en vinge eller grunden till ett lås. En kluven järnstång kan bli till hornen på en get eller öglan på en nyckel. Med nitar kan delar till ett lås fogas samman eller ben fästas till en kropp. Möjligheterna är många, det är smeden som avgör hur de används.

Invigning: lördag 22 januari kl. 11-15. Båda smederna finns på plats och visar och berättar om sina verk.

Föredag: onsdag 16 mars, kl. 18.30 kan du se och höra Johan Davidsson berätta om järnets möjligheter ur ett historiskt perspektiv – Från myrmalm till hammare och spik i ett livesänt digitalt föredrag. Föredraget är kostnadsfritt och du hittar länk samt instruktioner på hur du deltar på hemslojdeniskane.se/jarnetsmojligheter när det närmar sig.