Nu kan du söka stipendium ur Lars Aldéns hårdslöjdsfond för 2020

Lars Aldén (1927-2000) var lantbrukare, uppfinnare och politiker, uppväxt och verksam på gården Väderbrunn utanför Nyköping. Han var en stor ambassadör för den hårda slöjden och ägnade sig själv mycket åt smide och svarvning.

Ett stipendium delas ut en gång per år till en person med anknytning till Sörmland. Med anknytning till Sörmland menas att personen ska vara bosatt i länet eller ha tillbringat större delen av sin uppväxt där.
Det ska företrädesvis vara en yngre person som utbildar sig eller vill förkovra sig i trähantverk eller smide.

Information och ansökningsblankett hittar du på vår hemsida:

https://www.slojdisormland.se/

Senast 15 sep 2020 vill vi ha din ansökan