Hemslöjdens dag – gör ett växtavtryck

Testa att göra ett växtavtryck.

Genom att banka på växter mot textil kan man få avtryck och göra mönster.

Material finns på plats