Hemslöjdens dag – gör en korg

Vi gör korgar på träbotten och flätar in pil, trasor och andra återbruksmaterial. Ta med om du har.