Hemslöjdens Linvecka

5 – 11 augusti 2024

Linveckan är ett samarrangemang med Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening. Se utförligt program på hemsidan, Facebook, Instagram och i tryckt form.