Hemslöjdens Linvecka – besök på Tutabo i Grängsbo

Tutabo i Grängsbo är en Hälsingegård med en fantastisk textilskatt. Vi samåker i egna bilar och tar med eget fika. Samling vid Vävstugan i Bollnäs kl. 17:30. Kostnad 50 kr.

Anmälan till hemslojden.vallsta@hotmail.com eller till 072 – 503 63 25 (Hemslöjdsbutiken i Vallsta) senast torsdag 1/8.

Arr: Arbrå Hemslöjdsförening