Hemslöjdens dag

Slöjda i de vackra växthusen hos Mobackes trädgårdscenter: Meddela om du kommer och vad du vill slöjda med senast onsdag 31/8.