Hemslöjdens dag

Slöjda i de vackra växthusen hos Mobackes trädgårdscenter. Meddela om du kommer och vad du vill slöjda med senast onsdag 4/9.
Samarrangemang med Arbrå Hemslöjdsförening