Hemslöjden: Dåtid, nutid, framtid

Välkommen till den andra av två digitala kvällar om Hemslöjden i Stockholm.

Du får träffa några av oss som är engagerade i föreningens verksamhet. Vi berättar om vår förening, vad vi gör och vad vi vill göra i framtiden.

Kvällarna är en del i Hemslöjdens gemensamma tema för året som är  ”Tecken i tiden: Identitet”.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67123545394

Bild: Carmen R Blomstrand