Hantverksträffar på Vuxenskolan

Här är datum för hantverksträffar. PGA det rådande coronaläget har vi inte vågat lägga ut program på alla planerade  träffar eftersom allt skjutes framåt. Men om du vill boka datum i din egen kalender kan du göra det. Så fort allt är klart anmäler du dig på den annons som tillhör aktiviteten. Här ska du inte anmäla dig.

Annons för brickbandsvävning finns utlagt

Februari: Lördag 5 februari Brickbandsvävning del 1. Tisdagarna 8  och 22 kl 18.30-21.00 Brickbandsvävning del 1

Mars: Lördag 12 mars Brickbandsvävning med Louise Ström från Spångmurs
Tisd 8 mars 18.00-20.30 Hantverksträff tema Återbruk med applikation och lappteknik med Annika Jannborg
Tisdagar 15 och 22 mars 18.30-21.00 Hantverksträff Ej schemalagt innehåll

April: Lördag 9 april prel föreläsning
Tisdagar 5 och 19 april 18.30-21.00 Ej schemalagt innehåll

Maj: 9-14 maj utomhusslöjd. Linberedning på Vallby mm