Hantverkets dag

I år blir det gnäggande hantverkets dag. Under dagen kan man göra sitt

eget grimskaft eller en enkel käpphäst av kartong, en enkel hinderbana finns tillgänglig!

Föreningen ordnar ett klassiskt försäljningsbord för de som har alster att sälja.