Halmslöjdsträff

För dig som gått någon av Ulla-Britt Torstensdotters kurser, andra halmkurser eller är en nyfiken nybörjare. Du arbetar med valfritt eget projekt. Ulla-Britt säljer material och bistår med kunskap, hjälp och glada tillrop.

Visst förbrukningsmaterial och fika ingår. Du får gärna ta med egen lunch.

”Vi håller på så länge vi orkar”, säger Ulla-Britt.

Du får Ulla-Britts adress i bekräftelsen på anmälan.

Bild: Ulla-Britt Torstensdotter