Göra färdigt, gör om

Ansvarig: Ann Östlund

Hösten: Vi träffas 1:a torsdagen i månaden (4 ggr) kl 10-13 med start 1 feb

Avg: 200 kr / termin + fika

Anmälan görs till  Ann Östlund tel 0734-455523