Glesrips

väva trasmattor

Glesripsen har en tätare varp än vanliga tuskaftsmattor, utan att den täcker inslaget. Här samspelar varp och inslag på ett fint sätt. I Glesripsen kan du variera mönstringen i din väv genom att mönstersolva på två eller flera partier med två kontrasterande färger. Till exempel att solva på två partier ger en rutig effekt. I en glesrips kan man med fördel använda tunnare bomullsvävgarner som 8/2, 16/2 eller 30/2. Lin i varpen kombinerat med glesrips, färgeffekter och panama ger ytterligare möjligheter. Vi sätter upp 8 olika kvalitéer och varianter, testar, provar och kombinerar och känner in glesripsens ”alla” egenskaper.
Tid: 1-7 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Lärare: Monica Hallén
Kostnad: 3.900kr
Anmälan senast: 28 maj

Till anmälan>>>