Från Frö till Rock

De Sju Häradernas hemslöjdsförenings Lingrupp

Linodlarcirkel
Vi studerar linodling och beredning av lin. Vi lär oss hur man sår, sköter åkern, skördar, rötar och bereder lin. Start lördag 11 maj. Därefter träffas vi sju gånger till under året. Anmälan till Helena Andersson.

Linspånadsträffar
Träffarna inleds lördag 18 maj kl 10-15 med en workshop för de som vill komma igång att spinna på spinnrock eller slända. Ingen anmälan krävs.
Därefter är den som kan spinna välkommen till Spånadsstuga vid fyra tillfällen under året. Du kan också lära dig att laga din spinnrock 10-12 juli då vi får besök av Maria Lindberg.

Mer info och vägbeskrivning på gårdens hemsida: http://strommared.se

 

Helena Andersson  070 61 96 441

helena@strommared.se