Från frö till lingarn på Undersviks hembygdsgård.

Lena Bergqvist berättar om hela processen från sådd av linfrö, till skörd och beredning av lin samt spinning av lingarn. En utställning med unika linprodukter finns på hembygdsgården, där man också visar vad lin kan användas till. Kaffeservering.