Digital föreningsstämma

Digital aktivitet

Årets föreningsstämma kommer att hållas digitalt via mötesverktyget Zoom.
Zoomlänk: https://du-se.zoom.us/j/68043820180

Alla handlingar kommer att finnas på webbens föreningssida.

Det går bra att ställa frågor i förväg i ett FB-event (det kommer länk här när det är upplagt).

Vi kommer också att digitalt dela ut årets stipendier ur Jenny Åkerström-Söderströms minnesfond.