Föreläsning – ”Slöjden, Folkkonsten och surolle”

Jögge Sundqvist

Missa inte slöjdaren Jögge Sundqvists unika erfarenheter av att slöjda med kniv och yxa.

Över tre decenniers slöjdande ger inte bara blicken för träämnet, utan också en minnesvärd berättelse om hur slöjden växer fram ur schvunget i yxan och av skärpan i täljkniven.