Föreläsning om dräktskick från Blekinge Läns hemslöjds egna samlingar

Kerstin Nordlinder Arlid är folkdräktssömmerska med inriktning på Blekinges dräktskick och har via bland annat sociala medier visat i bild och text hur dräktplagg bars under olika tidsperioder i Blekinge från 1750-1850.
Nu finns möjligheten att lyssna till hennes kunskaper i föremålsvisningen av de gamla dräktplaggen bland Blekinge läns hemslöjds egna samlingar. Missa inte chansen att få titta närmare på de gamla dräktplaggen. syna sömmar och få svar på de många frågor som dyker upp. I samlingarna finns flertalet livstycken, förkläden och vitbroderade kragar bland annat.