Föreläsning med Lina Odell

Sveriges första gesäll i dräktsömnadsyrket berättar om sitt gesällprov och hur hon inspireras och arbetar när hon förvandlar folklig textil till konst.