Föredrag: Hållbar slöjd – kan det finnas bortom hyggena?

Digital aktivitet
Ola Engelmark, skogsekolog och författare

Ola Engelmark, skogsekolog, författare och skogsföretagare ställer i sitt föredrag, Hållbar slöjd – kan det finnas på bortom hyggena?, viktiga frågor om hur vi och kommande generationer kan hantera skogens resurser. Om slöjdämnen, mångfald och människors stora kunskapstörst mellan Sveriges alla träd. Ola blev årets miljösvensk 2019. Hans senaste bok, ”Skogen på andra sidan hyggena”, kom ut 2020.

Varje generation bör ställa sig frågan om hur samhället kan utvecklas. Men för skogens del, behöver varje generation också fråga sig: Hur ska kommande generationer hantera skogens resurser? För de skogar människor formar idag ska användas av ännu ofödda i en tid ingen nu levande vet något om. Idag är skogsbruk drivet av storskalig effektivitet, teknik och ekonomi. Med detta följer konsekvenser som går ut över den biologiska mångfalden och ekosystemet. Ola Engelmark vill inspirera till nya handlingar, nytt företagande och gör nedslag i olika skogar, och möter människor med skilda skogliga perspektiv.

Tid: Måndag 21 mars kl 12.00-13.00. Insläpp från kl 11.45.
Plats:  länk till Zoom
Pris: Kostnadsfritt.
Anmälan: Ingen anmälan.
Max antal deltagare: 100 personer.
Värdar: Region Gävleborg och Västmanlands läns hemslöjdsförbund.


Digital temavecka om slöjd och hållbarhet
Vecka 12, 21-27 mars 2022 arrangerar hemslöjdskonsulenterna i Dalarnas-, Gävleborgs-, Värmlands, Uppsala, Västmanlands- och Örebro län en digital temavecka, Slöjd håller, om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala hållbarhetsmålen. I år har vi valt att lyfta fram slöjden, skogen och hållbarheten ur olika perspektiv. Program för temaveckan hittar du här.

Genom att delta i föredraget bidrar du till globala hållbarhetsmålet 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogarVälkommen till en hållbar värld!

 

#slöjd
#slöjdhåller
#earthhour2022
#slöjdenskogenochhållbarheten
#slöjdresidens
#365slöjd