Föredrag den 20 januari på Stadsbiblioteket Västerås

Måndagen den 20 januari kl 18.00 blir det ett intressant fördrag i Stadsbibliotekets hörsal:

Systrarna Lisbet och Gocken Jobs och deras konstnärskap.

Systrarna är främst kända för de blommande tygerna som sedan 1940-talet hör till klassikerna i svensk textilkonst. Men båda utbildade sig först till keramiker vilket är mindre känt.
I kväll berättar kulturhistorikern Christina Mattsson till en mängd vackra bilder om systrarna och deras konstnärskap. Mattsson gav härom året tillsammans med journalisten Hedvig Hedqvist ut boken Jobs keramik och textil.
Arrangörer: Föreningen Norden, Västerås arbetarinstitut m fl.

Med vänlig hälsning

Hans-Erik Montelius
Västerås arbetarinstitut och Föreningen Norden