Folkdräkt. En stolt tradition i ständig förändring

Föredraget  En stolt tradition i ständig förändringberättarLina Odell berättar om sitt arbete med folkdräkt och hur en tradition omgärdad av regler har kunnat överleva just genom att vi brutit mot dem. Hon berättar

Lina Odell är mästare i dräktsömnad.

Ingen anmälan, pris 100 kr betalas på plats.

Arr. Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland i samarbete med Ångermanlands Hemslöjdsförbund

Lina Odell https://www.krusa-linaodell.com/