Föredrag folkdräkt Lina Odell

Föredrag med Lina Odell under temat En stolt tradition i ständig förändringberättar
Lina berättar om sitt arbete med folkdräkt och hur en tradition omgärdad av regler har kunnat överleva just genom att vi brutit mot dem.

Lina Odell är mästare i dräktsömnad.

Ingen anmälan. Gratis entré

Arr. Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland i samarbete med Ångermanlands Hemslöjdsförbund

Lina Odell https://www.krusa-linaodell.com/