Sy en folklig särk

Vi tittar på äldre linneplagg, lär oss vilka delar som ingår i en klassisk folklig särk samt stygnen i folklig linnesömnad.

I kursen räknar du ut och gör ditt eget grundmönster till en särk.

För att hinna med så syr vi i 1/2 skala.

I kursen ingår även föredraget En stolt tradition i ständig förändring där Lina Odell berättar om sitt arbete med folkdräkt och hur en tradition omgärdad av regler har kunnat överleva just genom att vi brutit mot dem.

Dag: 27 – 28 januari 2024
Plats: Västernorrlands museum
Pris: 1500 kr
Kursledare: Lina Odell

Anmälan https://vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/kurser-och-workshops/

Kursen är ett samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

Lina Odell https://www.krusa-linaodell.com/